sluiten

The Digital Us

Stichting The Back Lot

podcastserie over verzet

Vigorous democracy Project support 2022

Polarisatie in Nederland is het sterkst tussen groepen die het oneens zijn over migratie en vluchtelingen – wat vaak samenhangt met etniciteit en racisme. Daarom is een online debat de juiste arena voor The Digital Us training: een virtuele uitwisseling, trainingssessies en een praktijkperiode voor jongeren. Op dit onderwerp is de impact van het gepolariseerde debat zeer duidelijk: Sinds 2018 is er een flinke toename van racistisch taalgebruik op Twitter. Wat de racistische Twitteraars zeggen komt regelmatig op de politieke agenda’s en in de traditionele media terecht, terwijl mensen van kleur ondervertegenwoordigd zijn in de media. Racistische uitspraken in deze democratische arena’s worden steeds meer geaccepteerd. Het thema racisme en migratie is dus ook van groot belang voor de democratie in bredere zin: het ontbreken van een veilige publieke ruimte voor deze gemarginaliseerde stemmen creëert een democratisch tekort

The Digital Us activeert jongeren om sociale media te transformeren tot een meer inclusieve en toegankelijke omgeving waar jongeren die in Nederland online racisme ervaren zich veiliger kunnen uiten.

Tijdens de virtuele uitwisselingen gaan 75 jongeren onder begeleiding van facilitators met elkaar het gesprek aan over uitdagende onderwerpen die vaak onbesproken blijven, zoals culturele afkomst, etniciteit, privilege en (on)veiligheid online. Deze gesprekken vinden plaats op basis van nieuwsgierigheid, gelijkwaardigheid en empathie en stimuleren de ontwikkeling van vaardigheden zoals constructief communiceren, actief luisteren en zelfreflectie.

The Digital Us wil sociale media transformeren tot een meer inclusieve en toegankelijke omgeving waar jongeren die in Nederland online racisme ervaren zich veiliger te kunnen uiten. De huidige online omgeving is in toenemende mate vijandig. Tegelijkertijd ligt de verantwoordelijkheid om racisme tegen te gaan nog te veel bij mensen die hier slachtoffer van zijn. Dit project wil dat veranderen door mensen die racisme online meemaken samen te brengen met degenen die dat niet ervaren, maar wel willen leren effectieve bondgenoten te zijn om online interacties inclusiever en veiliger te maken.

delen: