sluiten

Ontmoet onze nieuwe programmadirecteur Abhijit Das

Abhijit Das is onlangs gestart in de nieuwe functie van programmadirecteur bij Stichting Democratie en Media. In die rol is hij verantwoordelijk voor de financieringen en de niet-financiële ondersteuning (‘partner support’) die SDM  biedt. ‘De zorgelijke maatschappelijke tendensen zijn evident. Ik wil helpen het tij te keren zodat we een wereld voor de volgende generatie achterlaten waar we ook zelf in hadden willen leven.’

 

Wat is de reden voor jou geweest om deze rol op je te nemen?
‘Met klimaatverandering, toenemende financiële en sociale ongelijkheid, gepolariseerde perspectieven en een moeizame verhouding tussen de overheid en burgers staat de maatschappij voor grote uitdagingen. Ondertussen richt het debat in politiek Den Haag zich zelden op de structuren en systemen die tot de problemen hebben geleid. Crisismanagement en de schade beperkt houden voor de huidige generatie is het devies. En als die discussies voorbij zijn, gaan we verder op dezelfde voet.

Ik zie te weinig wezenlijke discussies over de fundamentele vragen. Hoe gaan we vrijheid en sociale zekerheid behouden in tijden van klimaatverandering? Heeft de overheid de houding die leidde tot de toeslagenaffaire echt achter zich gelaten? Wordt met het uitdelen van allerlei compensaties niet de discussie over de permanente financiële druk op bepaalde groepen vermeden?

De reden voor mij om bij SDM te willen werken is tweeledig. Enerzijds denk ik dat juist door initiatieven te steunen die in de maatschappij ontstaan, de maatschappelijke debatten en veranderingen die echt relevant zijn bevorderd kunnen worden. Daarnaast is een zelfverzekerde, autonome journalistiek onmisbaar om de uitdagingen waar we voor staan op transparante, reflectieve wijze te kunnen adresseren.’

Is dat in deze tijden niet vechten tegen die bierkaai?
‘Zeker niet. Ik denk dat veel mensen mijn analyse delen. De vraag is: wat gaan we eraan doen? Ik kom uit een familie van activisten en journalisten, die zich ook in de anti-koloniale beweging tegen de Britten hebben geroerd. We zijn opgevoed met de gedachte dat optimisme de grondslag is voor positieve veranderingen.

In mijn eerste maanden bij SDM heb ik al zoveel initiatieven gezien die aansturen op veranderingen en discussies die echt zoden aan de dijk kunnen zetten. De energie en creativiteit die ik zie stemmen mij hoopvol. Het is aan mij als programmadirecteur om ervoor te zorgen dat zulke initiatieven daadwerkelijk een verschil kunnen maken in het gecompliceerde maatschappelijke speelveld.’

Hoe denk je dat te gaan doen?
‘Laat ik vooropstellen dat ik niet misken dat wij bij SDM beschikken over één iets dat heel belangrijk is: geld. Daar moeten we ook niet heel ingewikkeld over gaan zitten doen, voor een belangrijk deel is dat natuurlijk ook waar de relevantie van SDM in schuilt. Tegelijk is SDM veel meer dan dat. Het collectieve geheugen dat is opgebouwd sinds onze voorouders van Het Parool met onze missie begonnen is enorm. Dat geheugen ontsluiten is óók iets dat SDM te bieden heeft.

We kunnen dat op een individueel niveau doen, door de organisaties die wij financieel ondersteunen proactief toegang te verlenen tot onze know how en netwerk. Op een meer abstract niveau denk ik dat wij in een positie zitten van waaruit wij goed kunnen overzien waar de waarden en belangen die aan de democratische rechtsstaat ten grondslag liggen onder druk staan. Door proactief terreinen te identificeren waar onze hulp nodig is, coalitievorming te stimuleren en actief mee te denken waar dat mogelijk is, kunnen wij als SDM een grotere voetafdruk hebben.’

Heb je bepaalde onderwerpen waar je als programmadirecteur de nadruk op wilt gaan leggen?
‘Dat is iets waar we momenteel als team aan werken. Wat ik wel al kan zeggen is dat wij vanaf 2023 zullen gaan werken vanuit vernieuwde inhoudelijke prioriteiten. Het zal niet gaan om een breuk met wat SDM tot nu toe doet, maar we gaan proberen onze inhoudelijke focus wat aan te scherpen. Daarbij staat voor mij de oorspronkelijke missie van SDM voorop: wij zijn er om een daadkrachtige democratie, rechtsstatelijke waarden en pluriforme opiniërende media te stimuleren.

We willen het maatschappelijke debat vooral laten gebeuren, zonder dat het resultaat daarvan vooraf vaststaat; dat is immers de kern van de democratische rechtsstaat. Wij zijn er niet om een bepaalde politieke agenda te bevorderen. Tegelijk zien we dat niet alle perspectieven een gelijke kans krijgen in het maatschappelijke debat of dat een wezenlijk debat überhaupt niet van de grond komt. Vanuit onze missie kunnen wij het maatschappelijke debat dan een schop onder de kont geven: zonder een eerlijke, gelijkwaardige en transparante discussie is het onmogelijk de grote uitdagingen van deze tijd op een bevredigende en bestendige manier op te lossen.’

Abhijit woont in Amsterdam met zijn vrouw en twee kinderen.

delen: