sluiten

Privacy statement

Privacy- en cookieverklaring Stichting Democratie en Media

Stichting Democratie en Media (SDM), gevestigd aan Spuistraat 112-D, 1012 VA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Democracy and Media Foundation
Spuistraat 112-D
1012 VA Amsterdam.

www.stdem.org, info@stdem.org

 

In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat we uw persoonsgegevens:

alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen en dat we dezen niet met anderen zullen delen tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten.  Wij zullen uw persoonsgegevens zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt een e-mail sturen naar: info@stdem.org

Deze privacyverklaring is alléén van toepassing op de website van Stichting Democratie en Media, www.stdem.org. Stichting Democratie en Media is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SDM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en/of omdat u deze op eigen initiatief aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief heeft verstrekt, bijvoorbeeld door een aanvraag in te dienen, of op andere wijze contact met ons op te nemen.
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Uw internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

SDM verwerkt soms gegevens die herleidbaar zijn als bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Hiervan is echter slechts sprake wanneer deze door uzelf, met name in het kader van een subsidieaanvraag, op eigen initiatief worden aangeleverd. Wij zullen hier nooit actief naar vragen, dan wel ze actief registreren. Het gaat hierbij om informatie als religie, politieke voorkeur en seksuele geaardheid. Mocht u zulke informatie in het verleden hebben verstrekt en willen dat deze wordt gewist, neemt u dan contact op met het kantoor.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen. Deze doeleinden zijn:

Indienen, behandelen, monitoren en evalueren van subsidieaanvragen

Wanneer u een subsidieaanvraag indient, dan vragen we u om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om uw aanvraag te kunnen administreren, beoordelen, monitoren en evalueren. De aanvragen worden opgenomen in ons systeem en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen, niet langer dan 10 jaar. U kunt altijd contact opnemen wanneer u wegens veiligheidsredenen bezwaar maakt tegen opnemen van uw persoonsgegevens.

Communicatie

Wanneer u ons e-mails of andersoortige berichten stuurt, worden deze opgenomen in onze systemen en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Formulieren

De website bevat formulieren die u kunt gebruiken voor het toetsen van ontvankelijkheid of urgentie van een projectplan. De gegevens die u ons verstrekt middels het formulier voor de ontvankelijkheidstoets bewaren we maximaal één jaar. In het geval van een urgentieverzoek zal dit hetzelfde zijn, mits het verzoek gehonoreerd en met urgentie in behandeling genomen wordt. In dat geval zullen de gegevens in het systeem worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

SDM Updates

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Stichting Democratie en Media, waarmee wij geïnteresseerden onder andere informeren over nieuwe oproepen tot aanvragen, cursus- en trainingsmogelijkheden en evenementen. Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees indien u daarvoor expliciet toestemming verleent. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Betaling

Indien er sprake is van betaling vanuit SDM, bijvoorbeeld voor een verstrekte dienst of voor uitbetaling van een toegekende subsidie, dan gebruiken we uw gegevens hiervoor. De benodigde gegevens worden volgens de wettelijke bewaartermijn opgeslagen.

 

Derden

Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkoopt Stichting Democratie en Media uw persoonsgegevens aan derden.

Stichting Democratie en Media stelt, behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden indien zij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Democratie en Media maakt geen gebruik van algoritmes en/of neemt niet op basis van andersoortige geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SDM bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ook archiveren wij oude subsidieaanvragen, omwille van het institutionele geheugen van de Stichting. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar voor aangeleverde informatie.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SDM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stdem.org

Websitebezoek

Wanneer u onze website bezoekt,worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van algemene analyses bewaard.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Daarnaast passen we cookies bijvoorbeeld toe om het gebruik van de website te kunnen analyseren en de gebruikersvriendelijkheid te verbeteren.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.”

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.”

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.”

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

MEER INFORMATIE OVER COOKIES?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising””

 

Links naar andere websites

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Stichting Democratie en Media geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Inzien, aanpassen of verwijderen persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SDM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stdem.org.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Uiteraard zullen we deze kopie direct na verwerking van uw verzoek verwijderen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 20 werkdagen, op uw verzoek. SDM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contactgegevens

Vragen over het privacybeleid van deze website kunnen worden gesteld via info@stdem.org

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018.