sluiten

Democracy and Media Fund

We provide grants for initiatives that contribute to our mission.

Innovative perspectives

One of the ways we fulfil our mission is to provide grants (financial support) to projects and organisations that work within our focus areas. Our aim is to boost relevant developments in these areas. For this reason, we prefer to support initiatives that bring innovation, change or fresh perspectives. In doing so, we do not shy away from initiatives that may cause tension. We also provide grants to initiatives that cannot, or hardly, find support elsewhere, for instance due to the progressive, innovative or uncertain nature of the solution they seek. The initiative’s quality and potential are always the main focus: that is why we give grants to everyone – from established organisations and informal collectives to individuals. Our focus is on initiatives with an impact in the Netherlands.

Our approach

We have a proactive approach, which means that we ourselves seek or help to create initiatives that have the greatest impact. We invite parties from our network or beyond to apply, put out theme-based applications to which expert individuals or organisations can respond, and bring together relevant parties – such as civil society organisations or researchers – to work together on new initiatives.

At the same time, we want to remain open to parties that are perhaps less visible to us. We are therefore also accessible, via our ideas form to people and organisations whose ideas are aligned with our focus areas. If you are unsure whether your idea is a good fit, you can make use of our two-weekly consultation hour. You can register for the consultation via this link.

We respond to an idea submitted via the ideas formwithin four weeks. If the idea is positively assessed, the applicant can apply for project support. This application generally takes six weeks to process, as do project applications by invitation. We will only consider an application for organisational support if we ourselves have issued an invitation for these applications. We do not apply a fixed deadline for processing those applications.

Types of grants

We provide different types of grants:

Project support

We support both small and larger projects, short-term or multi-year, from the exploratory phase to implementation. The added value of our contribution in boosting relevant developments is decisive here.

 

Support for partnership

We provide separate support to organisations and individuals who wish to work together to increase joint impact or initiate new solutions in the area of our strategic priorities.

 

Organisational support

We provide multi-year, general support to a small group of organisations whose work is closely aligned with our values and goals. We maintain close relationships with these organisations.

 

Focus areas

Our current strategy has three focus areas. Periodically, a specific topic within these focus areas is highlighted. This allows us to work flexibly and deliver targeted impact where and when we can add value. You can stay up to date through our newsletter

Vigorous democracy

In a vigorous democracy, accessible and inclusive public debate is the basis for shaping our society. This is why we provide grants to:

 • Initiatives that give a platform to underserved, vulnerable or forward-looking interests and perspectives in the public debate.
 • Initiatives that help democratic decision-making to find a basis in equitable public debate.
 • Initiatieven die de ondermijning van het publieke debat of van de democratische besluitvorming bestrijden.

 

Future-proof journalism

Independent, diverse journalism is indispensable for well-functioning, democratic rule of law. This is why we provide grants to:

 • Journalistic productions or platforms that give a needed and structural boost to the diversity of the independent media landscape in the Netherlands and, occasionally, beyond.
 • Initiatives that encourage reflection on the position of journalism and strengthen it within the democratic rule of law.
 • Initiatives that seek to create relevant, contemporary journalism that also reflects diversity in our society.

NB: SDM staat voor het belang van onafhankelijke media en een pluriform medialandschap. Daarom steunen we een verscheidenheid aan media-initiatieven, waarbij we nooit invloed willen uitoefenen op de inhoud of toornen aan de inhoudelijke onafhankelijkheid. Om het niveau van de journalistieke professionaliteit te bewaken, stelt SDM alleen de voorwaarde dat journalistieke producties die worden gesteund de algemeen geaccepteerde basisprincipes in acht nemen, zoals die tot uitdrukking komen in de code van Bordeaux.

 

Resilient rule of law

A resilient, democratic state must be able to arm itself against threats. This is why we provide grants to:

 • Initiatives that work towards systemic protection of groups of citizens whose fundamental rights and freedoms are under threat.
 • Initiatives that proactively defend the rule of law against harmful narratives that undermine the fundamental rights of certain groups of citizens.
 • Initiatives that vigorously and innovatively promote the values on which our rule of law is based.
 • Initiatieven die vanuit een historisch bewustzijn zijn gericht op periodes uit de Nederlandse geschiedenis waarin fundamentele rechten en vrijheden ontbraken voor bepaalde groepen, in het bijzonder de Tweede Wereldoorlog en het Nederlandse koloniale en slavernijverleden.

 

Grounds for exclusion:

 • We do not fund initiatives with a party-political or religious motive
 • We do not fund initiatives by government agencies or government-affiliated executive agencies
 • We do not fund initiatives with a purely commercial objective
 • In principle, we do not finance purely educational projects and curricula.

Veelgestelde vragen

Komt mijn idee of aanvraag in aanmerking voor een grant? (Hoe kansrijk is mijn project?)

In principe kan iedereen een idee insturen. We bekijken alle ideeën zorgvuldig. Elk idee wordt door meerdere collega’s bekeken om te toetsen of het voldoende bij SDM aansluit.  We werken vanuit onze drie focusgebieden Daadkrachtige Democratie, Weerbare Rechtsstaat en Toekomstbestendige Journalistiek. Wat er onder deze focusgebieden valt, is hier te lezen. Ook lees je er onze uitsluitingsgronden. Onder andere de inhoud en de vorm, het profiel van de aanvrager, het doel en de beoogde impact van het project worden meegewogen. Wat de vervolgstappen zijn, lees je onder de volgende vraag.

Vanwege capaciteit en budget moeten we scherpe keuzes maken. Dat betekent helaas dat we niet elk idee verder verkennen, óók als we het een goed idee vinden. Vanwege het grote aantal ideeën dat we ontvangen, sturen we bij afwijzing een standaard mail. We nemen contact met je op als we aanvullende vragen hebben over het idee. Als we vinden dat het idee in aanmerking komt voor een grant verzoeken we je een uitgebreide aanvraag in te dienen. Op basis van de uitgebreide aanvraag besluiten we of we overgaan tot een toekenning. Het kan dus zijn dat ook na het indienen van een aanvraag er geen toekenning volgt.

Weet je niet zeker of je idee bij SDM past? Je kunt een SDM-collega spreken tijdens één van onze tweewekelijkse spreekuren.

Kan ik feedback krijgen op mijn idee?

Vanwege het grote aantal ideeën dat wij ontvangen en onze beperkte capaciteit hebben we helaas niet de mogelijkheid om feedback te geven op individuele ideeën.

Wat voor bedrag kan ik aanvragen? Is er sprake van een maximumbedrag? Zijn er richtlijnen voor budgetten?

In principe is er geen maximumbedrag. SDM houdt onder andere rekening met de vorm, schaal en haalbaarheid van de aanvraag. SDM steunt initiatieven op verschillende niveaus. Lees meer over de type grants die we geven.

Kan ik organisatiesteun aanvragen?

Een aanvraag tot organisatiesteun is slechts mogelijk op uitnodiging van SDM. De reden daarvoor is dat we alleen organisatiesteun verlenen aan organisaties waar we een relatie mee hebben opgebouwd door eerst projectsteun te verlenen.

Kan ik een aanvraag doen voor een meerjarig idee? Hoe lang mag het project duren?

SDM staat zeker open voor meerjarige projecten. De duur van het project is bespreekbaar.

Kan ik kennismaken?

Vanwege het grote aantal contacten dat ons benadert is het helaas niet mogelijk om met iedereen kennis te maken. Heb je een concrete vraag of idee, dan kun je gebruikmaken van het ideeënformulier of je inschrijven voor het spreekuur.

Steunen jullie projecten uit of over het buitenland?

Als SDM ligt onze focus op Nederland. In uitzonderlijke gevallen steunen we initiatieven die een Europese of mondiale impact beogen.

Wat kan ik in het spreekuur bespreken?

Je kunt aan ons vragen of je idee mogelijk in aanmerking komt voor een grant. Het spreekuur is niet bedoeld voor andersoortige vragen. Deze kan je mailen naar info@sdm.nl.

Kan ik meerdere ideeën indienen?

Dat kan zeker. We bekijken ieder idee individueel en maximaal twee ideeën van dezelfde persoon of organisatie tegelijk.

Photography by: Anne van Zantwijk