sluiten
Open Lobby 2.0

Open Lobby

Open State Foundation

Het bevorderen van lobbytransparantie én het inzichtelijker maken van het Haagse lobbylandschap.

Vigorous democracy Project support 2022

Hoewel het aantal publicaffairsbureaus snel groeit en oud-politici regelmatig terugkomen op het Binnenhof als belangenvertegenwoordiger, is Nederland niet transparant over zijn lobbyactiviteiten. Bovendien ontbreekt regulering. Dit ondermijnt het goede functioneren van de democratie en vergroot het wantrouwen in de politiek. Ondanks een tik op de vingers van de anticorruptiewaakhond van de Raad van Europa, GRECO, vanwege een gebrek aan openheid, vinden lobbyactiviteiten in politiek Den Haag nog steeds plaats in het duister.

Open State Foundation zet zich daarom in om door middel van onderzoek, onlinetools en pleitbezorging, en het betrekken van alle relevante stakeholders (Kamerleden, media, wetenschap, NGO’s en ambtenaren) lobbytransparantie te bevorderen én het Haagse lobbylandschap inzichtelijker te maken.

delen: