sluiten

De empathische hoorzitting

Hogeschool van Amsterdam en Fontys Hogeschool

Hoe een herinrichting van een verhoorzaal kan bijdragen aan een rechtvaardigere procedure

Resilient rule of law Project support 2024

Hoorzittingsruimtes ademen wantrouwen, afstand en vervreemding. Tijdens een hoorzitting worden burgers in de gelegenheid gesteld hun klacht of bezwaarschrift mondeling toe te lichten. Deze hoorzittingen vinden doorgaans plaats in functionele vergaderzalen op gemeentehuizen, waarbij de opstelling van betrokken ambtenaren tamelijk afstandelijk is. Deze procedure werkt nogal vervreemdend en (onderliggende) problemen worden onvoldoende opgelost.

Met dit project wordt geëxperimenteerd met een andere organisatie en ruimtelijke inrichting van de hoorzitting in het kader van die procedure. Zo wordt nagegaan of een andere organisatie en inrichting kan bijdragen aan een als rechtvaardiger ervaren procedure. Een andere inrichting, aankleding en opstelling biedt goede aanknopingspunten om deze formalistische werkwijze te doorbreken. Het stimuleert een gelijkwaardige communicatie, waarbij de systeem- en leefwereld elkaar treffen. Het project draagt bij aan het versterken van de toegang tot het recht, waarbij het niet zozeer gaat om feitelijke toegang tot procedures, maar vooral om een rechtvaardige oplossing van het juridische conflict of probleem.

Het project wordt binnen drie gemeenten uitgevoerd door een interdisciplinair team van onderzoekers en studenten van het lectoraat Legal Management van de Hogeschool van Amsterdam en het lectoraat Ontwerpen aan de Journalistiek van Fontys Hogeschool.

delen: