sluiten

A sex worker-led online media platform

Stichting RedInsight

Online platform dat sekswerkers op het schild hijst: voor meer representatie van en kennis over sekswerkers

Daadkrachtige democratie Toekomstbestendige journalistiek Projectsteun 2021

Sekswerkers hebben geen goede machtspositie in Nederland en dat heeft zeker ook te maken met de gebrekkige representatie in het publieke domein. Er zijn weinig sekswerkers die het woord krijgen in media, in de politiek of in beleid. Daarnaast hebben sekswerkers ook weinig toegang tot realistische en praktische informatie over hun werk.

Red Insight is een online platform dat de perspectieven en verhalen van sekswerkers wil vertellen. Een plek om informatie te krijgen over het werk en alles wat daarbij komt kijken maar ook het publieke debat kan voeden en informeren. Via nieuws, kunst en kennis kan de community met elkaar kennis maken en kennis delen. Het is ook een plek waar niet sekswerkers kunnen luisteren en leren.

delen: