sluiten

Aandeelhouderschap

Wij streven ernaar de onafhankelijkheid en continuïteit van journalistiek te beschermen.

Onze rol als aandeelhouder

De oprichters van het illegale Parool hebben aan den lijve ondervonden dat journalistiek te belangrijk is om over te laten aan de belangen van individuele aandeelhouders. Daarom richtten zij in 1944 een eigen stichting op die hun krant na de oorlog zonder winstoogmerk kon blijven uitgeven. Van deze stichting is Stichting Democratie en Media de rechtsopvolger.

Onze statuten dragen op om pluriforme, opiniërende media te bevorderen. Dit doen wij vandaag de dag als mede-eigenaar van DPG Media (14,27%) en De Correspondent (10%). Als aandeelhouder beogen wij constructief-kritisch en zonder winstoogmerk de onafhankelijkheid en continuïteit van de journalistiek te beschermen.

DPG Media

Met vier landelijke dagbladen, vijf regionale titels en online platform NU.nl is DPG de grootste uitgever van journalistiek in Nederland. Als minderheidsaandeelhouder stellen we ons steeds betrokken en constructief-kritisch op. Daarbij richten we ons hoofdzakelijk op de algemene bedrijfsvoering, strategie en de positionering van de verschillende journalistieke titels. Naast preferente aandelen bezitten we ook een zogenaamd prioriteitsaandeel dat ons zeggenschap geeft over de onafhankelijkheid en continuïteit van de titels Trouw en de Volkskrant.

De Correspondent

Om journalistieke vernieuwing een positieve impuls te geven, investeerden we in 2014 in De Correspondent. We onderschrijven de uitgangspunten en missie van het journalistieke platform en waarderen in het bijzonder dat het lezers centraal stelt en ook uitnodigt om hun eigen kennis en expertise te delen. We hebben een prioriteitsaandeel dat ons bijzondere zeggenschap geeft. Hiermee bewaken we de principes achter het platform – zoals de redactionele onafhankelijkheid en het advertentievrije karakter – en beschermen we tegen winstmaximalisatie.

“Zowel SDM als DPG Media staat voor de pluriformiteit en onafhankelijkheid van de nieuwsvoorziening. Voor de werking van onze democratie is goede nieuwsvoorziening van cruciaal belang. In dat belang vinden en versterken wij elkaar.”

– Erik Roddenhof, CEO DPG

“SDM is voor De Correspondent wat de rechtsstaat is voor een democratie: beschermer van de onderliggende idealen.”

– Rob Wijnberg, hoofdredacteur De Correspondent

Foto door: Anne van Zantwijk