sluiten

Wie we zijn

Een onafhankelijke stichting met een historisch gedreven, permanent actuele missie.

Onze visie en missie

Stichting Democratie en Media is opgericht door de moedige mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog de illegale verzetskrant Het Parool begonnen. Deze historie geeft ons het diepgewortelde besef dat de democratische rechtsstaat en een gezonde, vrije pers permanente aandacht en steun nodig hebben. Samen vormen zij het fundament van een vrije, rechtvaardige en open samenleving, waarin de gelijkwaardigheid van alle burgers is gegarandeerd.

Wij maken ons sterk voor een vitale democratische rechtsstaat en goed functionerende, pluriforme journalistieke media. Dit doen we door tijd en geld te investeren in initiatieven die hieraan bijdragen en door deze waar nodig zelf te ontwikkelen.

Onze waarden

Onze kernwaarden zijn moed, betrokkenheid en onafhankelijkheid. Die inspireren alles wat we doen en vormen de basis voor onze relaties.

Moed

In het voetspoor van onze oprichters willen wij de democratische rechtsstaat openlijk en hartstochtelijk beschermen, en daarmee anderen aansporen hetzelfde te doen.

 

Betrokkenheid

Wij verlenen steun en ondernemen activiteiten puur en alleen vanuit onze visie en missie. Dit maakt ons tot sterk gedreven partners.

 

Onafhankelijkheid

Wij zijn een financieel onafhankelijke stichting, wat ons in staat stelt om altijd een autonome positie in te nemen. We vinden het belangrijk om wel steeds verantwoording af te leggen over onze keuzes.

 

Onze geschiedenis

Onze historische wortels liggen bij journalistiek verzet tegen het naziregime. Via het illegale Parool streden onze oprichters tégen totalitaire overheersing en vóór de terugkeer van vrijheid en democratie. Hun gedrevenheid en moed inspireren ons dagelijks werk. Op de geschiedenispagina lees je meer over hoe de stichting zich door de jaren heen ontwikkeld heeft en vind je onze statutaire doelstelling.

Lees meer

Financiën

Wij zijn een financieel onafhankelijke stichting. De opbrengst van ons belegde vermogen bekostigt al onze activiteiten en stelt ons dagelijks in staat om onze missie te verwezenlijken. Ons beleggingsbeleid is maatschappelijk verantwoord ingericht, met bijzondere aandacht voor onder andere persvrijheid.

Lees meer

Ons team

Nienke Venema

Directeur-bestuurder

Sümeyye Ekmekçi

Programmahoofd Fonds Democratie en Media

Maartje Eigeman

Programmadirecteur Fonds Burgerbewegingen

Aybala Carlak

Programmamanager Toekomstbestendige Journalistiek

Tim Schoot Uiterkamp

Programmamanager Organisatie- en Veldversterking

Casper Siffels

Programmamanager Democratie en Rechtsstaat

Sahar Shirzad

Programmacoördinator Fonds Burgerbewegingen

Karlijn Bink

Operationeel Manager

Lisa Peters

Manager Communicatie

Mirjam Grotjohann

Bureaucoördinator

Ash van Ree

Programmamedewerker Fonds Burgerbewegingen