sluiten

Wat we doen

Wij investeren op verschillende manieren in initiatieven die bijdragen aan onze missie.

Financieren

Om initiatieven die bijdragen aan onze missie te steunen en versterken, zetten we verschillende financiële instrumenten in:

Grants

We doen financiële bijdragen aan relevante initiatieven in de vorm van project- of organisatiesteun binnen ons Fonds Democratie en Media en Fonds Burgerbewegingen.

Aandeelhouderschap

We zijn een ideëel gedreven, onafhankelijke aandeelhouder van DPG Media en De Correspondent.

Leningen

We verstrekken bij uitzondering leningen aan ondernemende organisaties die bij onze missie passen, zoals aan het Media Development Investment Fund.

Steunen en verbinden

Waar nodig en mogelijk, bieden we ook andere typen steun:

Organisatie- en veldversterking

We zetten ons in om organisaties en initiatieven te versterken die bijdragen aan onze missie. Dit doen we door middel van activiteiten en faciliteiten voor kennisdeling, verbinding, training en organisatieontwikkeling.

Nagelaten betrekkingen

We onderhouden warme relaties met de nabestaanden van de oprichters van het illegale Parool. Ook organiseren we jaarlijks op 5 februari de herdenking van gevallen medewerkers.

Aanjagen en initiëren

We zetten ook in op het in beweging brengen van het veld en het ontwikkelen van wat daarvoor nodig is:

Stimulering

We jagen verbinding, samenwerking en reflectie aan binnen de relevante sectoren door middel van bijeenkomsten, conferenties, podcasts, fellowships etc.

Programmaontwikkeling

We ontwikkelen gerichte programma’s daar waar nodig, soms in samenwerking met strategische partners. Een voorbeeld hiervan is het Fonds Burgerbewegingen.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief met updates over onze activiteiten, steun en grantees.