sluiten

Organisatie en veldversterking

Wij versterken de impact van organisaties en projecten die bijdragen aan onze missie.

Wat we doen

Een weerbaar maatschappelijk middenveld is cruciaal voor een gezonde democratische rechtsstaat. Daarom zetten we ons in om de slagkracht en impact te versterken van organisaties en initiatieven die bijdragen aan onze missie. Dit doen we door het ontwikkelen en aanbieden van activiteiten voor kennisdeling, samenwerking, leren, en organisatieontwikkeling.

Faciliteiten en resources

We bieden doorlopende ondersteuning in de vorm van faciliteiten (inclusief tijdelijke externe expertise) voor grantees en een overzicht van zowel zelfontwikkelde als geselecteerde resources en leermaterialen voor het veld in het algemeen. Beide vind je verderop op deze pagina.

 

Leertrajecten en bijeenkomsten

Op verschillende momenten gedurende het jaar organiseren we leertrajecten en bijeenkomsten. De doelgroep hiervoor wisselt. Sommige, zoals onze jaarlijkse SDM Meetup, zijn open voor ons hele netwerk en zijn gericht op verbinding en uitwisseling. De meeste leertrajecten zijn gericht op onze strategische prioriteiten of op leerbehoeftes die leven in ons netwerk.

 

Veldversterking

We versterken organisaties en het veld ook proactief. Zo bieden we gerichte steun aan nieuwe of institutionele grantees die zich bijvoorbeeld in een transitie- of herijkingsfase bevinden. Om het veld als geheel te versterken zetten we, bij voorkeur samen met anderen, in op activiteiten om de beschikbare kennis op geselecteerde thema’s te vergroten. Ook hebben we een rol in het faciliteren van uitwisseling en samenwerking tussen organisaties.

 

Faciliteiten

In samenwerking met een aantal externe organisaties bieden we onze grantees specifieke ondersteuning op gebieden als crowdfunding, relatiebeheer en digitale veiligheid. Grantees kunnen het aangeven bij hun contactpersoon als ze hier gebruik van willen maken.

Resources

Type

Thema’s

Foto door: Anke van de Meer