sluiten

Fonds Burgerbewegingen

Een initiatief om democratische betrokkenheid vanuit de samenleving te steunen.

Collectieve actie voor maatschappelijke verandering

Het Fonds Burgerbewegingen is geïnitieerd door SDM en opgezet in samenwerking met Stichting Doen en Porticus. Met dit fonds verlenen we drie jaar lang steun aan groepen burgers die zich met collectieve actie inzetten voor structurele maatschappelijke verandering. Daarnaast experimenteren we met een meer proactieve en participatieve werkwijze en delen we de lessen over de effecten van onze steun en de vernieuwde werkwijze binnen de filantropie.

Investeren in burgerbewegingen

Het is cruciaal voor het functioneren van de democratische rechtsstaat dat burgers zich voldoende betrokken weten bij de inrichting van de samenleving. De laatste jaren lijkt er echter sprake te zijn van een democratisch tekort. Veel mensen maken zich zorgen over de richting die Nederland op gaat. Daarnaast is er ook weinig vertrouwen dat regering en parlement in staat zijn om grote en urgente problemen in onze samenleving effectief aan te pakken.

Tegelijkertijd zien we een opleving van burgerbewegingen in Nederland: mensen die in actie komen voor maatschappelijke verandering, buiten politieke partijen en maatschappelijke organisaties om. Burgers die zich uit eigen beweging verenigen en zich uitspreken over problemen, die aandringen op verandering en die willen bijdragen aan eventuele oplossingen.

Met dit fonds wil SDM deze betrokkenheid vanuit de samenleving een positieve impuls geven, in de hoop en veronderstelling dat dit de democratische rechtsstaat op den duur versterkt.

Een lerend programma

Investeren in burgerbewegingen vraagt om een andere werkwijze dan we als fondsen gewend zijn. Zelforganiserende burgers hebben doorgaans een veel informelere organisatiestructuur en werkwijze dan formele maatschappelijke organisaties. Bovendien kunnen ook fondsen burgers meer centraal zetten. We geloven dat filantropische steun een positieve impuls zou kunnen geven aan burgerbewegingen, mits deze goed wordt vormgegeven.

Het Fonds Burgerbewegingen is daarom opgezet als een lerend programma. Dat betekent dat we experimenteren met een nieuwe werkwijze en met nieuwe vormen van steun, en actief inzetten op het verspreiden van de lessen binnen de filantropie.

Ook willen we kijken wat het effect is van participatieve besluitvorming bij steun voor burgerbewegingen. Daarom zullen beslissingen over financiële steun worden genomen door mensen uit burgerbewegingen zelf. Onze verwachting is dat uit deze meer democratische benadering waardevolle lessen te trekken zijn, zowel voor onszelf als voor de bredere filantropische sector.

Wat gaan we doen?

Het Fonds Burgerbewegingen gaat:

  • financiering en andere ondersteuning bieden aan groepen burgers die zich met collectieve actie inzetten voor structurele maatschappelijke verandering;
  • experimenteren met een participatief besluitvormingsproces;
  • onderzoeken wat het effect is van de steun en werkwijze;
  • deze lessen delen met de bredere filantropische sector.

Het fonds zal verschillende typen financiering bieden: kernfinanciering voor ervaren groepen, projectfinanciering voor training, strategie en uitwisseling, en in beperkte mate actiebudget voor ondergefinancierde regio’s, thema’s en groepen.

Onze werkwijze is participatief en proactief. Dat houdt in dat we actief op zoek gaan naar groepen die mogelijk in aanmerking komen voor steun, met bijzondere aandacht voor onderbelichte regio’s, thema’s en groepen. Het betekent ook dat we als fonds niet zelf bepalen waar de steun naartoe gaat, maar experimenteren met een participatief besluitvormingsproces.

Meer weten? Ga naar de website van Fonds Burgerbewegingen.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief met updates over onze activiteiten, steun en grantees.