sluiten

Advocaat van de Aarde

Komt op voor de leefbaarheid van de planeet

Weerbare rechtsstaat Projectsteun 2024

Advocaat van de Aarde maakt zich zorgen over de achteruitgang van de natuur en de leefbaarheid van de aarde. Het is haar missie om in Nederland een platform te zijn dat burgerinitiatieven en organisaties ondersteunt die middels de kracht van de wet opkomen voor het belang van de aarde en toekomstige generaties. Juist nu is dat urgent omdat er bij veel overheden weerstand of capaciteitsgebrek is inzake handhaving van natuur- en milieuwetten en er tegenwicht geboden moet worden tegen de lobby van grote bedrijven die de noodzakelijke veranderingen actief tegenhouden.

Advocaat van de Aarde wil burgerinitiatieven toegang geven tot expertise en kennis om zo de toegang tot het recht te vergemakkelijken. Ook kan soms financiële steun voor het betalen van de rechtsgang (juridische procedures of contra-expertise) belangrijk zijn. Voor de langere termijn staat er dan een expertisenetwerk dat toegankelijk is en een kennisdatabase waar burgerinitiatieven een beroep op kunnen doen. Op dit moment is de kennis vaak of niet geordend aanwezig of moeilijk te vinden.

delen: