sluiten
beeld van een bijeenkomst

Boost your power! Onmacht te lijf met democratisch zelfvertrouwen

Stichting Lobby Lokaal

Stimuleren van succesvolle burgerlobby

Daadkrachtige democratie Projectsteun 2021

Kun je laag democratisch zelfvertrouwen opkrikken met een geslaagde burgerlobby? Dat is de uitdaging die het project ‘Boost Your Power!’ aangaat. Stichting Lobby Lokaal vindt dat lobbyen niet alleen is voorbehouden aan grote multinationals en gevestigde (belangen)groepen. Iedere burger met een goed plan voor haar omgeving, maar zonder geld, tijd of connecties moet kunnen lobbyen voor vooruitgang. ‘Boost Your Power!’ maakt mensen bewust van het feit dat zij wel degelijk vraagstukken die hen aan het hart gaan kunnen agenderen en dat zij invloed kunnen uitoefenen op de lokale politiek.

Aan de hand van een sessie met een simulatiespel, ontmoetingen met bestaande burgerlobbyisten als rolmodellen en gesprekken met lokale politici, leren de deelnemers hun eigen ervaringen, inzichten en wensen om te zetten in actie.

delen: