sluiten

Fellows at the Racism and Technology Center

Stichting Racism and Technology Center

fellowship over racisme en technologie

Weerbare rechtsstaat Projectsteun 2022

Racisme komt voor in vele vormen en in onze digitaliserende maatschappij ook steeds meer in relatie tot technologie. Soms kan technologie scherp laten zien waar ongelijkheid zit in onze maatschappij, maar in andere situaties kan het juist racisme en ongelijkheid verbergen en vervullen. Om deze relatie tussen racisme en technologie in kaart te brengen hebben we een nieuwe manier van kijken nodig en misschien zelfs een nieuwe taal.

Met drie projecten bij het Racism and Technology Center kunnen onderzoeken gedaan worden naar dat kruispunt van racisme en technologie. Het doel is om uiteindelijk werk te maken dat meer inzicht geeft over de werking van racisme via die technologie in Nederland. Hierbij is het van belang een zo breed mogelijk scala mensen de kans te geven om hier aan te werken in verschillende werkvormen. Hiermee creëer je ook een gemeenschap van mensen die geïnteresseerd zijn in, en kennis hebben van de werking van technologie in relatie tot racisme.

delen: