sluiten

Lilith Magazine

Stichting Bureau Burgerberaad

journalistiek intersectioneel feministisch platform voor verandering

Toekomstbestendige journalistiek Projectsteun 2022

Een gelijkwaardige, duurzame, democratische en ethische samenleving, waarin iedereen kan leven en bloeien, die is er nog niet. Daarvoor is een sociale en culturele omslag nodig in de media, het werkveld en de maatschappij. Een systemische verandering kortom. Om te beginnen in de media.

Lilith doet dat door het vertolken van stemmen in media die in de mainstream vaak ongehoord en ongezien blijven. Bij Lilith vind je onderzoeken en verslag over thema’s die met hedendaagse problematiek te maken hebben. Denk aan klimaat, macht en onderdrukking, racisme, lhbti+ rechten, feminisme, kapitalisme etcetera. Een nieuwe vorm van journalistiek met rechtvaardigheid als uitgangspunt, geproduceerd door professionals en opkomende makers uit diverse groepen in de samenleving die nu niet voldoende betrokken worden. In Lilith Magazine komen vooral journalisten, makers en andere professionals uit ondervertegenwoordigde groepen aan het woord, of hun perspectief nou minder vertegenwoordigd wordt vanwege sekse, gender, economische en sociale status, etniciteit of iets anders.

Ze beogen op de lange termijn als doorgeefluik te fungeren voor nieuwe mediamakers en journalisten die anders moeilijk voet aan de grond krijgen. Het doel is het medialandschap in Nederland grondig te hervormen zodat alle stemmen en verhalen uiteindelijk evenredig en evenwaardig aan bod komen, om zo het publiek op de best mogelijke manier te informeren, stimuleren en nieuwe perspectieven zowel als oplossingen te brengen vanuit een nieuwe generatie makers.

delen: