sluiten

Multitudes foundation

Fonds dat politieke changemakers die bouwen aan een inclusievere, menselijkere en hoopvollere politiek in Europa steunt

Daadkrachtige democratie Projectsteun 2023

Hoewel er in Europa veel initiatieven plaatsvinden op grassroots niveau, vertaalt dit zich maar zelden naar politieke macht. Er is veel wantrouwen in de politiek, mede doordat politici de diversiteit van de Europese bevolking niet representeren. Daar komt bij dat voor veel mensen uit gemarginaliseerde gemeenschappen het moeilijk is om de politiek in te komen en in de politiek overeind te blijven. Zo blijven sterke grassrootsleiders daarom vaak buiten de politieke instituties opereren, terwijl ze daar zouden kunnen bijdragen aan meer representativiteit en daarmee meer vertrouwen in deze instituties.

Multitudes steunt politiek leiderschap dat bijdraagt aan een inclusievere, menselijkere en hoopvollere politiek in Europa. Dit doen zij met financiële middelen, strategisch advies, praktische ondersteuning en een praktijkgemeenschap. Zij ontplooien initiatieven die nieuwe politieke leiders voorbereiden om zich kandidaat te stellen en betekenisvolle veranderingen te creëren; initiatieven die gericht zijn op het opbouwen van meer inclusieve en menselijke politieke culturen; en initiatieven die werken aan het vinden van effectieve manieren waarop mensen en gemeenschappen politieke macht kunnen mobiliseren en opbouwen.

Wij steunen Multitudes omdat zij mensen die ondergerepresenteerd zijn deel uit laten maken van (nationale) politiek, waarmee Europese democratieën representatiever en sterker zouden moeten worden. Kleinschalige initiatieven die goed verbonden zijn met de betreffende gemeenschappen worden gesteund en dat biedt ons de unieke gelegenheid om op een onpartijdige en waardegedreven manier bij te dragen aan een Europese politiek die past bij deze tijd.

delen: