sluiten
Shell papers logo

Shell Papers

Platform Authentieke Journalistiek

Journalistiek onderzoek naar de invloed van Shell op de Nederlandse overheid

Toekomstbestendige journalistiek Projectsteun sinds 2018

De relatie tussen Shell en de Nederlandse overheid heeft verregaande invloed op Nederlands beleid. Dat blijkt uit verschillende controversiële ontwikkelingen waar Shell bij betrokken is geweest, zoals de afschaffing van de dividendbelasting, de afhandeling van de gaswinningsschade in Groningen en de transitie naar duurzame energie. Toch bestaat er weinig transparantie over deze relatie.

Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) is daarom het project Shell Papers gestart, met als doel inzicht te verkrijgen in de relatie tussen de overheid en Shell, en het informeren van het publiek over de wijze waarop in Nederland de Wet open overheid (Woo) in de praktijk functioneert. Met 17 Woo-verzoeken naar ministeries, provincies en gemeenten vraagt PAJ, in samenwerking met platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money, al in 2019 om alle relevante documenten sinds 2005. PAJ roept in artikelen lezers op om mee te doen en verschaft hun toegang tot de documenten. In totaal ontving het al ruim 1300 tips, commentaren, suggesties en opvallende bevindingen.

Wij steunen het project omdat meer transparantie over deze relatie en de invloed ervan op beleid vanuit democratisch oogpunt van groot belang is. Daarnaast neemt PAJ lezers mee in het proces van Woo-procedures en het onderzoek, waarmee dit journalistieke project een interessante werkwijze hanteert en lezers de mogelijkheid biedt om bij te dragen aan het onderzoek.

delen: