sluiten

Strategisch Procederen voor vluchtelingen

VluchtelingenWerk Nederland

Voor juridische bescherming van vluchtelingen in Nederland en Europa op de lange termijn

Weerbare rechtsstaat Projectsteun 2021-2022

Het Nederlandse asielbeleid is streng. Maar wat als streng niet langer rechtvaardig is? Dan legt VluchtelingenWerk, samen met asieladvocaten en wetenschappers, zowel nationale als internationale zaken voor aan de hoogste rechterlijke instanties, via het programma Strategisch Procederen.

VluchtelingenWerk deed dat voor het eerst in 2013, toen de EU met regels kwam die vluchtelingen meer rechten konden geven dan Nederland hun gaf. Samen met andere organisaties ondersteunde VluchtelingenWerk toen een zaak van een aantal lhbti-asielzoekers. Nederland vond dat je lhbti’ers mocht terugsturen, als ze in eigen land problemen konden vermijden door hun seksuele gerichtheid te verbergen. Het Europese Hof van Justitie zette daar toen een streep door. Door de uitspraak van het Hof verbeterde in heel Europa de rechtspositie van lhbti-asielzoekers.

Nog steeds wordt regelgeving rond asiel in Brussel bepaald, maar steeds vaker worden diezelfde regels door de Nederlandse overheid en andere Europese lidstaten te streng uitgelegd. De enige manier om daar wat aan te veranderen is om te procederen bij de hoogste nationale of Europese rechterlijke instantie. Zo wil VluchtelingenWerk de juridische bescherming van vluchtelingen in Nederland en in Europa ook op de lange termijn vergroten.

delen: