sluiten
verzetsmuseum

Vernieuwing vaste opstelling Verzetsmuseum

Verzetsmuseum Amsterdam

De vaste tentoonstelling van het Verzetsmuseum is wat betreft inhoud en vorm geheel gemoderniseerd en als eerste in Nederland toegankelijk gemaakt voor zelfstandig bezoek door mensen met een visuele of auditieve beperking.

Weerbare rechtsstaat Projectsteun 2019-2022

Het vernieuwde Verzetsmuseum vertelt een inclusiever verhaal met bijvoorbeeld aandacht voor verzet van mensen uit de Nederlandse koloniën, homoseksuelen en mensen met beperkingen. Getoond wordt dat daderschap en slachtofferschap door elkaar konden lopen en dat de keuze voor verzet niet eenvoudig was. Er is aandacht voor dwangarbeiders en burgerslachtoffers van de oorlogvoering – groepen die vergeten dreigen te raken. Door in te zoomen op persoonlijke verhalen en dilemma’s en de link te leggen met hedendaagse kwesties zet de nieuwe opstelling aan tot nadenken. Zij biedt nieuwe bezoekersgroepen erkenning en herkenning.

De tentoonstelling is optimaal toegankelijk door korte eenvoudige teksten, die allemaal ook in audio en middels een gebarentolk beschikbaar zijn. Bezoekers kunnen de ontwikkelingen in bezettingstijd stapsgewijs volgen. Ze doorlopen zes periodes die worden ingeleid door een groot geprojecteerde introductiefilm over de politieke en internationale context. Voor blinde bezoekers zijn die films een spannend hoorspel. Na iedere introductiefilm volgen vele aangrijpende, persoonlijke verhalen die bij elkaar het grote verhaal van iedere periode vertellen. Doven en slechthorenden kunnen gebruik maken van een videotour. Voor blinden en slechtzienden is er een audiotour die langs voelobjecten voert en via geleidelijnen kan worden gevolgd.

“Duizenden mensen laten op een reactiewand berichten achter, waaruit blijkt dat de nieuwe vaste opstelling ze heeft geraakt. De nieuwe tentoonstelling is nu al een voorbeeld voor collega-musea uit binnen- en buitenland, vanwege de genuanceerde en toegankelijke manier waarop het verhaal wordt verteld.”

– Quote Liesbeth van der Horst, directeur Verzetsmuseum

Fotocredit: Verzetsmuseum Amsterdam

delen: