sluiten

Week voor Toekomstige Generaties

Lab Toekomstige Generaties

Een week die aandacht vraagt voor de belangen van de komende generaties

Daadkrachtige democratie Projectsteun 2023

Lab Toekomstige Generaties streeft ernaar het welzijn van toekomstige generaties mee te laten wegen bij belangrijke beslissingen. Het samenwerkingsverband van professionals uit verschillende disciplines en met verschillende achtergronden wil dat de samenleving waarin de volgende zeven generaties terechtkomen inclusief en duurzaam is. Aan de hand van verschillende instrumenten en methodieken werkt zij aan kwesties die van invloed zijn op de toekomstige generaties.

Van 21 tot en met 27 september 2023 organiseerde het Lab, in samenwerking met The Turn Club en het Ministerie van de Toekomst, de Week voor Toekomstige Generaties. Hierin werden uiteenlopende activiteiten georganiseerd, gericht op zowel het publiek als de politiek. Zo werden er trainingen gegeven voor Toekomst Ambassadeurs en het organiseren van een ToekomstTafel, waarmee op een verantwoorde manier in bijvoorbeeld een gemeente toekomstige belangen onder de aandacht kunnen worden gebracht.

Wij richten ons nadrukkelijk op initiatieven die toekomstgerichte belangen in het publieke debat een platform geven. Zo willen we eraan bijdragen dat deze belangen ook bij de democratische besluitvormingsprocessen worden betrokken. Daarom steunen wij Lab Toekomstige Generaties.

delen: