sluiten

Journalisten: meld je aan voor de Academie voor de Rechtsstaat

Stichting Democratie en Media (SDM) biedt vijf journalisten de mogelijkheid om vanaf mei 2024 deel te nemen aan de tweede editie van de Academie voor de Rechtsstaat.

De Academie voor de Rechtsstaat is een leergang van de Universiteit Leiden en het Montesquieu Instituut met verdiepende kennis van en inzicht in de grondbeginselen, instituten en processen van de democratische rechtsstaat. De groep deelnemers zal bestaan uit professionals met verschillende rollen in dit proces: ambtenaren, bestuurders, politici, juristen en journalisten.

Waarom de Academie voor de Rechtsstaat?

De stikstofcrisis, de coronapandemie, de klimaatcrisis, de toeslagenaffaire; een opeenstapeling van crises zet democratische instituties in toenemende mate onder druk. We lijken langzaam maar zeker af te stevenen op een crisis van de democratische rechtsstaat. Om het tij te keren is een gedegen kennis van en inzicht in het functioneren van de rechtsstaat onontbeerlijk. Het draait daarbij nooit alleen om een effectieve en efficiënte overheid. Het gaat vooral ook om een rechtsstatelijk, transparant, zorgvuldig, legitiem en daarmee gezaghebbend openbaar bestuur.

Wij steunen dit initiatief en zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het journalistieke deel van het programma. We vinden het belangrijk dat de journalistiek zo goed mogelijk haar rol kan vervullen in het controleren van de macht en het informeren van het publiek. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de rol van de journalistiek in het functioneren van de democratische rechtsstaat serieus wordt genomen door andere actoren op dit gebied.

Welke thema’s komen aan bod?

Tijdens zeven lesdagen staat telkens een ander principe en instituut centraal – van transparantie tot integriteit en van de Raad van State tot de Ombudsman. Elke module bestaat uit een combinatie van een college van toonaangevende wetenschappers, discussie over een bestaande casus en reflectie vanuit de verschillende (professionele) perspectieven/groepen.

Gezocht: journalisten met affiniteit voor politieke en rechtsstatelijke thema’s

Daarom zijn wij op zoek naar journalisten met, naast natuurlijk affiniteit met politieke of rechtsstatelijke onderwerpen, verschillende professionele achtergronden en ervaringen. Je kunt je dus aanmelden ongeacht of je als freelancer werkt of vast in dienst bent, in landelijke of lokale media werkt, schrijvende of visuele journalistiek bedrijft, of heel veel of weinig ervaring hebt. SDM zal uit de aanmeldingen een diverse groep van vijf journalisten selecteren en hun deelname aan de cursus bekostigen.

Data en locatie

  • Vrijdag 17 mei (Thema: De basisbeginselen van de Rechtsstaat)
  • Vrijdag 31 mei (Thema: Luisteren naar burgers)
  • Vrijdag 14 juni (Thema: Grondrechten)
  • Vrijdag 28 juni (Thema: Transparantie)
  • Vrijdag 6 september (Thema: Vertrouwen)
  • Vrijdag 20 september (Thema: Afrekencultuur of leercultuur?)
  • Vrijdag 11 oktober (Thema: Integriteit)

De lesdagen zullen op de Campus Den Haag plaatsvinden: Schouwburgstraat 2, Den Haag.

Aanmelden

(!) Meld je aan bij de leergang met gebruik van dit formulier en selecteer dat je een journalistieke achtergrond hebt. De Universiteit Leiden zal na de deadline alle journalistieke aanmeldingen met ons delen. SDM selecteert hier vervolgens een diverse groep van vijf journalistieke deelnemers uit.

Je kunt je tot en met zondag 21 april aanmelden.

Ervaringen van eerdere deelnemers

Merel de Buck (onderzoeksjournalist) – ‘Enorm leerzaam om de actueelste wetenschappelijke discussies voorgeschoteld te krijgen op het gebied van de rechtstaat, om die vervolgens – samen met mensen uit diverse werkvelden – toe te passen op prangende maatschappelijke uitdagingen anno 2024.’

Anne Peetoom (onderzoeksjournalist, docent en mentor streekomroepen) – ‘In deze leergang heb ik echt inzicht gekregen hoe onze democratische samenleving bestaat uit een web van dunne draadjes die politici, bestuurders, uitvoerders en burgers met elkaar in stand houden. Hoe kwetsbaar en tegelijk sterk het web is. De gastdocenten behandelen dilemma’s uit de praktijk – vaak aan het licht gebracht door journalisten. De leergang laat je nadenken over ieders rol en verantwoordelijkheden om onze maatschappij te laten functioneren en, wat mij betreft, het belang van goede journalistiek daarin. Goed om daar steviger bij stil te staan.’

delen: