sluiten

Het belang van filantropie voor onafhankelijke journalistiek

7 maart 2023

Stichting Democratie en Media is ervan overtuigd dat de samenwerking tussen fondsen belangrijk is om de journalistiek zo goed mogelijk te kunnen steunen. Om die reden werken wij er actief aan fondsen bij elkaar te brengen, belangrijke onderlinge gesprekken op gang te brengen en ook de vindbaarheid van fondsen voor journalisten te verbeteren. Eén van de manieren waarop wij dat doen, is door een actief lidmaatschap van het Journalism Funders Forum (JFF), waar onze Programmadirecteur Abhijit Das co-chair van is.

JFF is een open netwerk van fondsen dat beoogt meer en betere funding van journalistiek in Europe te realiseren. Vorige maand organiseerde JFF een bijeenkomst in Brussel voor fondsen die journalistiek in Europa steunen of die daarin geïnteresseerd zijn. Dat er belangstelling bestaat voor het financieren van journalistiek bleek direct al uit de ‘uitverkochte’ zaal. Het werd een interessante en leerzame dag.

Jennifer Anastasiou-Prins van de European Press Prize belichtte in haar openingspraatje een aantal mooie voorbeelden van Europese journalistiek. Daarnaast was er een paneldiscussie over het belang van de journalistiek voor de democratie met vertegenwoordigers van Organized Crime and Corruption Reporting ProjectArena for Journalism in Europe en het Media Development Investment Fund. Daarna vonden rondetafelgesprekken plaats waarin belangrijke onderwerpen werden besproken als thematische samenwerkingen tussen fondsen, het verschil in impact tussen donaties en investeringen en wat fondsen kunnen doen om journalisten te beschermen tegen ontwrichtende rechtszaken (zogeheten “SLAPP’s”).

Eén van de belangrijkste take away’s was dat fondsen veel meer kunnen doen om niet alleen goed vindbaar te zijn voor journalisten, maar ook om de dialoog aan te gaan over hoe zij op het best hun werk kunnen ondersteunen. Daarnaast was het duidelijk dat fondsen behoefte hebben aan een forum waar ze elkaar kunnen spreken: door open te zijn en ervaringen uit te wisselen wordt voorkomen dat fondsen het wiel steeds opnieuw voor zichzelf moeten uitvinden en wordt de kwaliteit van hun grants verbeterd.

Wat ons betreft was het een zeer geslaagde dag. Het volgende evenement staat alweer op de rol: op het International Journalism Festival in Perugia, dat in April plaatsvindt, organiseert JFF een dialoogsessie met de daar aanwezige journalisten.

Lees hier een uitgebreid verslag van de dag op de website van het JFF.

delen: