sluiten

Amsterdam Policy Prize

European Horizons Amsterdam

Wedstrijd waarin studenten innovatieve beleidsoplossingen zoeken voor maatschappelijke vraagstukken

Daadkrachtige democratie Projectsteun 2023

European Horizons is een studentenorganisatie die zich richt op het bevorderen van een sterke trans-Atlantische band en een meer geïntegreerd Europa door het organiseren van evenementen, het publiceren van onderzoek, en door leden met elkaar in contact te brengen. European Horizons werd in 2015 opgericht aan de Yale University in de Verenigde Staten en bestaat uit een wereldwijd netwerk van 1100+ leden verspreid over drie continenten.

De Amsterdam Policy Prize is het grootste evenement van het Amsterdamse ‘chapter’ van dit netwerk en word sinds 2021 georganiseerd. Een wedstrijd waarvoor studenten in teams aan oplossingen voor ingewikkelde beleidsvraagstukken werken. Het doel van het evenement is om studenten mogelijkheid te bieden te reflecteren op deze thema’s en innovatieve beleidsoplossingen te creëren.

Het thema van de Amsterdam Policy Prize 2023 betrof ‘Safeguarding Democracy in the Disinformation Age’. De beleidsvoorstellen richtten zich op 3 thema’s: het beteugelen van de antidemocratische tendensen van de sociale media, het herstellen van het vertrouwen in de Vierde Macht en het voorstellen van een transatlantisch grassroots initiatief en voorlichting over desinformatie. Het evenement vond plaats tussen 19 en 22 april en bestond o.a. uit workshops, lezingen en de beoordeling van de beleidsvoorstellen door een jury bestaande uit experts op dit gebied.

Wij steunen de prijs omdat deze studenten ruimte biedt om kritisch en creatief te reflecteren op beleid op thema’s die van groot belang zijn voor onze missie van een vitale democratische rechtsstaat en goed functionerende journalistieke media. Zo draagt de prijs bij aan gedachtevorming hierover en dat is een proces van meerwaarde.

delen: