sluiten
Media Development Investment Fund

Media Development Investment Fund (MDIF)

Het MDIF investeert in onafhankelijke media in landen waar persvrijheid niet vanzelfsprekend is

Toekomstbestendige journalistiek Organisatiesteun Sinds 2003

Media Development Investment Fund (MDIF) is een investeringsfonds dat financiering verstrekt aan onafhankelijke nieuwsmedia in landen waar de persvrijheid niet vanzelfsprekend is. MDIF richt zich op kranten, radiostations en tv-bedrijven in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Dankzij het werk van MDIF worden overheden en machtige bedrijven aangesproken, de rechten van individuen beschermd en wordt er een platform voor debat geboden.

Tijdige, juiste en relevante informatie is van essentieel belang voor vrije samenlevingen. Het stelt mensen in staat om in grotere mate deel te nemen aan het openbare leven, het roept machthebbers ter verantwoording en het beschermt de rechten van het individu.

Het MDIF en SDM werken al sinds 2005 nauw samen. SDM verleent al sinds 2005 grants aan MDIF en heeft de groei van MDIF ook gesteund door leningen te verstrekken. Enerzijds stelt de steun die het MDIF krijgt van SDM hen in staat wereldwijd te investeren in onafhankelijke media. Anderzijds speelt het MDIF een actieve rol in landen waar SDM zelf niet aanwezig kan zijn.

delen: