sluiten
SPEAK vrouwen achter een banner

S.P.E.A.K

Collectief dat zich inzet voor de acceptatie van moslimvrouwen

Daadkrachtige democratie Organisatiesteun sinds 2018

Onderzoeken wijzen uit dat moslimvrouwen worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, ondervertegenwoordigd in beslissingsbevoegde posities in de politiek, beleidsvorming en bij NGO’s, en ondervertegenwoordigd zijn in de media.

S.P.E.A.K. is een collectief van moslimvrouwen met verschillende signatuur die zich elk op hun eigen manier inzetten tegen racisme, islamofobie, seksisme en andere vormen van uitsluiting. De organisatie opereert vanuit intersectioneel perspectief, waarbij de positie van zwarte vrouwen, trans vrouwen, gender non-conforming personen, queer mensen en vrouwen met een beperking wordt meegenomen. Het collectief biedt deze vrouwen de ruimte om samen te werken, elkaar te steunen en elkaar te versterken in hun streven hun eigen stem en verhalen te claimen.

Het doel van het collectief is de volledige acceptatie en participatie van moslimvrouwen, waaronder erkenning van het zelfbeschikkingsrecht. Dit doet de organisatie door in te zetten op bewustwording van institutioneel racisme en seksisme jegens moslimvrouwen die zich al dan niet bedekken. Ook beoogt S.P.E.A.K. de zichtbaarheid van moslimvrouwen (in het bijzonder moslimvrouwen met hoofddoek) in het politieke, sociale en economische domein te vergroten. Ten slotte verbindt, versterkt en mobiliseert de organisatie moslimvrouwen door ervaringen te delen en een podium te creëren voor stemmen van verschillende moslimvrouwen.

Wij steunen S.P.E.A.K. omdat de organisatie in korte tijd heeft laten zien dat zij succesvol is in het vergroten en versterken van een strategisch netwerk van moslimvrouwen om een geluid tegen discriminatie te laten horen en de zichtbaarheid van deze vrouwen te versterken.

 

delen: