sluiten
Keti Koti tafels

Keti Koti Tafel

Vergroten van het bewustzijn ten aanzien van de erfenis van het slavernij- en koloniale verleden

Weerbare rechtsstaat Organisatiesteun sinds 2020

De Stichting Keti Koti Tafel beoogt het collectieve bewustzijn ten aanzien van de erfenis van het slavernij- en koloniale verleden te vergroten, onderling begrip en empathie te creëren en racisme te bestrijden. Dit doet zij door middel van het organiseren van Keti Koti Tafels, workshops en themabijeenkomsten.

De Keti Koti Tafels zijn intensieve ontmoetingen van twee uur. Deelnemers wisselen in een geritualiseerde context persoonlijke ervaringen, herinneringen en gevoelens uit op basis van een dialoogmethode die steunt op theorieën omtrent de bevordering van empathie, het verminderen van angst en het beslechten van vooroordelen. De Keti Koti Tafel is een ‘invented tradition’ geïnspireerd op de Joodse sedertafel en omvat enkele vaste rituelen die de betekenis van de tafel en de handelingen uiteenzetten.

Sinds de oprichting in 2012 heeft de stichting in samenwerking met circa 200 organisaties, waaronder musea, bedrijven, grassrootsorganisaties, onderwijsinstellingen, stadsarchieven, gemeentes, ministeries, kerken en vrijwilligers, Keti Koti Tafels georganiseerd. Inmiddels hebben al meer dan 30.000 mensen deelgenomen aan deze tafels.

We steunen de Keti Koti Tafels omdat ze onderscheidend zijn, een grote impact maken op de deelnemers en het doorwerken van het slavernijverleden in het heden door dialoog letterlijk bespreekbaar maken.

delen: