sluiten
Stichting Stroomversnellers

Stichting Stroomversnellers

Stichting die zich inzet om sociale bewegingen te versterken die opkomen voor een sociale, democratische, gelijkwaardige en ecologische samenleving

Daadkrachtige democratie Organisatiesteun 2021-2023

Stroomversnellers is een trainersnetwerk van ervaren campagnevoerders, organisatoren, conflictbemiddelaars en facilitatoren. Wat hen verbindt is een geloof in het belang van krachtige sociale bewegingen, die opkomen voor een democratische, inclusieve en (klimaat)rechtvaardige samenleving.

De stichting zet zich in voor krachtige sociale bewegingen door groepen uit deze bewegingen te versterken met training, coaching en advies. Stroomversnellers werkt daarbij volgens directe educatie: een ervaringsgerichte vorm van groepsleren die rekening houdt met de diversiteit van groepen.

delen: