sluiten

Stop Wet Regulering Sekswerk

SekswerkExpertise

Lobby van sekswerkers en bondgenoten voor de positie van sekswerkers

Daadkrachtige democratie Projectsteun 2020

Niemand was erop tegen. Sterker nog, iedereen was het eens in 2020: seksuele uitbuiting en mensenhandel moesten stoppen, en de positie van sekswerkers moest verbeteren. Maar toen dit voornemen in een wettekst werd gegoten, bleek de wet-in-de-maak vooral te voorzien in een verplichte registratie en een vergunningsplicht voor sekswerkers.

Om die vergunning te krijgen, moest een ambtenaar eerst bepalen of een sekswerker ‘zelfredzaam’ genoeg was om sekswerk te doen. De legale leeftijd voor sekswerkers zou worden verhoogd van 18 naar 21 jaar. In de praktijk betekent dit dat veel sekswerkers zich niet kunnen registreren.

In plaats van het tegengaan van de uitwassen in de illegale prostitutie zou de Wet Regulering Sekswerk vooral het stigma vergroten en een grote groep sekswerkers juist het illegale circuit induwen. De drempel om naar de politie of hulpverlening te stappen zou nog groter worden.

Sekswerkexpertise is een kleine organisatie van sekswerkers en bondgenoten, waaronder juristen, onderzoekers, gezondheidsprofessionals en sociaal werkers. Sekswerkexpertise heeft een groot netwerk en werkt samen met organisaties als Soa Aids Nederland, maar opereert volledig vrijwillig.

Om te voorkomen dat de wet er zou komen, lobbyde Sekswerkexpertise in het najaar van 2020 in Den Haag met steun van Stichting Democratie en Media tegen deze wet. Het tegenhouden van dit wetsvoorstel is van direct belang voor de positie van sekswerkers, maar staat ook voor iets groters. De strijd tegen deze wet bevecht de repressieve tendensen in de politiek, wetgeving en dus de samenleving.

delen: