sluiten

Strategisch Procederen voor Vluchtelingen Vervolgd

VluchtelingenWerk Nederland

Om de juridische bescherming van vluchtelingen op lange termijn te vergroten

Weerbare rechtsstaat Projectsteun 2024-2025

Het Nederlandse asielbeleid is streng. Maar wat als streng niet langer rechtvaardig is? Dan legt VluchtelingenWerk, samen met asieladvocaten en wetenschappers, zowel nationale als internationale zaken voor aan de hoogste rechterlijke instanties, via het programma Strategisch Procederen.

Nog steeds wordt regelgeving rond asiel in Brussel bepaald, maar steeds vaker worden diezelfde regels door de Nederlandse overheid en andere Europese lidstaten te streng uitgelegd. De enige manier om daar wat aan te veranderen is om te procederen bij de hoogste nationale of Europese rechterlijke instantie. Zo wil VluchtelingenWerk de juridische bescherming van vluchtelingen in Nederland en in Europa ook op de lange termijn vergroten.

VluchtelingenWerk zal zich in dit vervolgprogramma onder meer bezighouden met

  • De latere ingangsdatum van het verblijfsvergunning door het tekort aan opvangplekken in aanmeldcentrum Ter Apel in 2022. Hierdoor duurde het soms maanden voordat een aanvraag kon worden ingediend, waardoor andere rechten ook weer vertraagd in werking treden.
  • De termijn voor de beslissing in een asielverzoek, die is standaard zes maanden maar werd de afgelopen jaren verlengd naar 15 maanden. Gevolg is dat asielzoekers en hun familieleden nog langer in onzekerheid leven. Bovendien leven bijna de helft van alle asielzoekers in noodopvang locaties. Het is maar zeer de vraag of de structurele verlenging van de beslistermijn in overeenstemming is met Europees recht.
  • Het inburgeringsexamen waarvoor vluchtelingen verplicht zijn binnen drie jaar te slagen. Slagen zij hier niet in, dan moeten zijn een boete betalen. Onder de oude wet, de Wet Inburgering 2013 moesten zij ook een lening van 10.000 euro terugbetalen. Het is de vraag of deze verplichting in combinatie met het boetestelsel in overeenstemming is met het Vluchtelingenverdrag en het Europees recht.

delen: