sluiten
commissie meijers groepsfoto

Commissie Meijers

Controle van Europese beleidsvorming vanuit mensenrechtenperspectief

Weerbare rechtsstaat Organisatiesteun Sinds 2015

De Commissie Meijers bestaat uit onafhankelijke experts op het gebied van Europees asielrecht, vreemdelingenrecht, strafrecht, privacy en nondiscriminatie. De leden van de commissie zetten zich in om Europese beleidsvorming en regelgeving inzichtelijk te maken en te controleren op hun verenigbaarheid met mensenrechten. Zij toetsen gevraagd en ongevraagd Europese wetgeving in verschillende fasen van het wetgevingsproces.

De commissie informeert politici, beleidsmakers en publiek over Europese besluitvorming. Ook adviseren de leden Europarlementariërs in hun standpuntbepaling, bijvoorbeeld tijdens onderhandelingen met de Raad en de Europese Commissie. Door adviezen op het juiste moment te schrijven en dankzij een uitgebreid netwerk in Brussel en Den Haag, weet de Commissie haar commentaar op het hoogste politieke niveau aan de orde te stellen.

Wij ondersteunen de Commissie Meijers wegens het belangrijke werk dat de Commissie doet om de rechtsstaat te waarborgen bij nieuwe (Europese) wetgevingsvoorstellen.

delen: