sluiten

Breathing Lab:Un/Learning Babylon

Metro54

Onderzoek naar de rol van de cultuur- en ontwerpwereld in maatschappelijke kwesties en sociale rechtvaardigheid

Weerbare rechtsstaat Projectsteun 2023

Het Toeslagenschandaal heeft grote impact gehad op de getroffenen en heeft daarmee ook voor de nodige reuring gezorgd in de Nederlandse politiek en het rechtsbestel. Ook is er veel aandacht voor deze problematiek binnen de media. Ondanks de ophef en goede voornemens lijkt de compensatieregeling zich maar traag te ontwikkelen en blijven er verhalen en nieuwe documenten naar boven komen waardoor dit dossier zeker niet afgesloten is.

Metro54 is een platform voor jonge kunstenaars, denkers, activisten, schrijvers en oplichters die de grenzen van hun (art) disciplines verleggen. De organisatie vindt het van belang dat het Toeslagenschandaal besproken blijft (zie de frustratie over de compensatieregeling en de vertragingen daarbij) en voelt de urgentie om breder na te denken over de rol van cultuur- en ontwerpwereld met betrekking tot maatschappelijke kwesties en sociale rechtvaardigheid.

Naar aanleiding van het toeslagenschandaal organiseren zij daarom in het najaar van 2023 Breathing Lab:Un/Learning Babylon: een reeks van vier programma’s in verschillende steden waarin buurtbewoners, culturele makers, ontwerpers, mediamakers en andere geïnteresseerden de ruimte nemen om na te denken en te werken aan het creëren van solidariteit met gemarginaliseerde gemeenschappen en buurtgenoten in onze samenleving. Tijdens een afsluitende bijeenkomst bekijken verschillende betrokkenen samen met publiek samen naar wat er ont/geleerd is, waarbij de vraag centraal staat: hoe nu verder? Welke stappen kunnen er nu gezet worden om het structurele onrecht, waar de toeslagenaffaire een voorbeeld van is, blijvend aan te kaarten?’

Wij steunen dit project omdat de insteek, namelijk het centraal stellen van solidariteit met gemarginaliseerde gemeenschappen m.b.t. het toeslagenschandaal en de focus op geschonden rechten, voor ons belangrijke rechtstatelijke waarden uitdraagt. Hierbij vinden wij de manier waarop een interessante toevoeging aan de agendering van het onderwerp en het publieke debat erover.

 

delen: