sluiten
Transparency International Nederland

EU-klokkenluidersrichtlijn: Nederland aan zet

Transparency International Nederland

Transparency International Nederland (TI-NL) wil bijdragen aan een veilige meldcultuur in Nederland door de positie van klokkenluiders te versterken.

Daadkrachtige democratie Projectsteun 2021

Transparency International Nederland (TI-NL) wil bijdragen aan een veilige meldcultuur in Nederland door de positie van melders van misstanden zoals fraude en corruptie te versterken. Deze klokkenluiders zijn essentieel voor een gezonde democratie. Goede, heldere en sluitende wetgeving is er nog niet in Nederland, waardoor veel (vermoedens van) misstanden niet worden gemeld en klokkenluiders nog te vaak gepest of ontslagen worden.

TI-NL wil dat Nederlandse wetgeving om klokkenluiders te beschermen niet alleen voldoet aan de minimumnormen van de EU-klokkenluidersrichtlijn, maar ook aan internationale best practices. Hiermee wordt de juridische positie van klokkenluiders versterkt en zal de meldingsbereidheid hopelijk stijgen.

TI-NL lobbyt bij beleidsmakers die betrokken zijn bij de wet- en regelgeving. TI-NL heeft een methodologie ontwikkeld om klokkenluiderswetgeving te toetsen aan de hand van de bepalingen uit de richtlijn en internationale best practices, en deelt aanbevelingen om de wet te verbeteren. Deze kennis deelt TI-NL bijvoorbeeld met de minister van Binnenlandse Zaken en de Tweede Kamer.

“Adequate bescherming van klokkenluiders is van belang voor het functioneren van de rechtsstaat. Doordat TI-NL gezien wordt als een geïnformeerde en betrouwbare organisatie, kan die het belang van goede wetgeving met succes bepleiten. SDM waardeert deze constructieve benadering.”

– Sümeyye Ekmekci, senior adviseur SDM (2021)

delen: