sluiten

SPOON

Expertisecentrum voor WOO-verzoekers

Toekomstbestendige journalistiek Organisatiesteun 2023-2025

Hoewel overheidsinformatie in Nederland in principe openbaar is, betekent dat niet dat de informatie makkelijk te verkrijgen is. Middels een Woo-verzoek (Wet open overheid; voorheen een ‘Wob-verzoek’) kan een burger de overheid vragen om bepaalde informatie openbaar te maken. Een Woo-verzoek is zo een krachtig middel voor journalisten, burgers, wetenschappers, NGO’s, advocaten en activisten om de overheid te controleren.

Toch worden er in Nederland, vergeleken met andere Europese landen, relatief weinig Woo-verzoeken ingediend. Journalisten ervaren hoge drempels als het gaat om het tijdig verkrijgen van de juiste informatie. Het duurt lang, het is vaak onduidelijk hoe en waar het verzoek moet worden ingediend en de overheid beroept zich vaak op weigeringsgronden.

Expertisecentrum SPOON brengt hier met kennis, tools, juridische actie en lobby verandering in. Het centrum bundelt de in Nederland aanwezige Woo-kennis en -expertise en maakt het mogelijk op een laagdrempelige manier online Woo-verzoeken in te dienen. Ook signaleert het trends, stelt fouten aan de kaak en bemoeit zich met wetgeving.

We steunen SPOON omdat het als beoogd kennis- en informatiecentrum voor Woo-verzoeken voorziet in een duidelijke behoefte van NGO’s en onderzoeksjournalisten aan meer informatie, structuur en uitwisseling over het indienen van Woo-verzoeken en zo bijdraagt aan een toekomstbestendige journalistiek.

delen: